INŠTITÚT TRADIČNEJ PERUÁNSKEJ MEDICÍNY "ZDRAVIE Z PERU"


                                            
                              SALUD DESDE EL PERÚ                                                                        
ITPM - INSTITUT TRADIČNÍ PERUÁNSKÉ MEDICÍNY
Peruánska fytoterapia je významným podporným systémom klasickej akademickej medicíny. Pre každého, kto v úvahách o zdraví praktizuje holistický prístup, ponúka klasická medicína v spojení s peruánskou fytoterapiou veľký potenciál pre utvorenie integrálneho systému starostlivosti o zdravie.

Peruánske liečivé rastliny sú známe v Čechách len niekoľko rokov. No i napriek tomu si získali veľký počet priaznivcov. O tom, ako môžu pomôcť zdraviu, sa presvedčilo na vlastnej koži už veľa z Vás.

To sa stalo inšpiráciou a impulzom k vzniku, v rámci pražského občianskeho združenia Vitalitas*, prvého Inštitútu tradičnej peruánskej medicíny "Zdravie z Peru" v Čechách. Inštitút má svoje korene v Peru a jeho činnosť vychádza zo zásad a postupov tradičnej peruánskej medicíny, ale aj z najnovších poznatkov.

Pracuje pod odbornou starostlivosťou jedného z najlepších peruánskych fytoterapeutov a špecialistu integračnej medicíny
MUDr. Jorge Luis Silva Rosario z Limy, ktorý je hlavným konzultantom Inštitútu TPM.
Programom Inštitútu je položiť solídne základy k zhromažďovaniu a rozširovaniu poznatkov, z ktorých budú čerpať i budúce generácie, sústreďovanie poznatkov a skúseností združených odborníkov i zahraničných partnerov. Inštitút zameriava pozornosť k novým možnostiam prevencie ochorení a na využití peruánskych bylín pri rôznych chorobách. Bude sa zaoberať i osvetovou činnosťou pre odbornú a laickú verejnosť. Vedúcim lekárom poradenského centra Inštitútu v Čechách je MUDr. Markéta Matějková.
Poradenské Centrum Inštitútu sa zaoberá:
zdravotným poradenstvom,
lekárskymi konzultáciami zdravotného stavu,
prípravou ucelených liečebných i očistných kúr a stanovením liečebných postupov,
prevenciou vzniku chorôb a regeneráciou organizmu.

Každý, kto sa bude chcieť podieľať na rozvoji tejto ušľachtilej iniciatívy, je srdečne vítaný. Pozývame k spolupráci lekárov, ktorí by sa s týmto odborom chceli zoznámiť a využiť schopností peruánskych bylín vo svojej praxi. Presvedčte sa sami, že peruánska fytoterapia je skvelým doplnkom klasickej liečby a dokonale ju podporuje.
Tešíme sa na Váš záujem.

*Združenie Vitalitas vzniklo v roku 1999 a zameriava sa na preventívne programy podpory a ochrany zdravia, na znižovanie počtu ochorení tzv. civilizačnými chorobami a tiež na zdravú výživu, zdravý životný štýl a jeho skvalitňovanie.

                                                                     Viac na www.zdravizperu.cz  • Kontakt
  UNCARIA ČR, s.r.o.
  Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou
  Tel/fax: +420 483 330 600
  GSM: +420 724 104 120, +420 775 103 506
  E-mail: info@uncaria.cz
 • Newsletter

Copyright ©2020 Uncaria.cz | All rights reserved
Made by: Confusers.cz